Polvi kipeytyy usein ulkoisen iskun seurauksena tai äkillisestä kiertoliikkeestä aiheutuneen vaurion johdosta. Polveen kohdistuneista vaurioista voi seurata turvotusta, kipua ja painon varaamisen estymistä, jolloin on syytä hakeutua lääkäriin. Alle on koottu muutamia yleisimpiä polven ja reiden alueen vaivoja, joiden hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn saat apua fysioterapeuteiltamme.

 

Lihasrevähdys

Lihasrepeämät luokitellaan yleisesti 1-3 asteisiin, joista 3. asteen repeämä tarkoittaa täydellistä (totaali) repeämää. Takareiden lihaksissa esiintyvät repeämät ovat yleisiä lajeissa, joihin sisältyy juoksua tai räjähtäviä kiihdytyksiä, kun taas etureiden lihasten repeämät syntyvät usein kontaktilajeissa. Repeämän aiheuttaa lihakseen kohdistuva liian suuri kuormitus tai voimakas venyminen. Tärkeää on kiinnittää huomiota voimatasapainoihin etu- ja takareiden lihasten välillä. Lisäksi liikkuvuusharjoittelu sekä oikeanlaiset lämmittely- ja harjoittelutekniikat ovat oleellisia vammojen ennaltaehkäisyssä.

 

Juoksijan polvi

Juoksijan polveksi kutsuttu polven vaiva tarkoittaa reiden ulkosyrjällä sijaitsevan suoli-sääriluusiteen ärsytystä (IT-kalvo), joka aiheuttaa kipua polven ulkosyrjälle etenkin polven ojennus-koukistusliikkeen yhteydessä. Suoli-sääriluusiteen kireys, lihasepätasapaino ja jatkuva kuormitus altistavat tulehdukselle, joka aiheuttaa kivun. Ärsyyntynyt side hankautuu polven ulkosyrjällä joko reisiluun isoon sarvennoiseen tai ulompaan nivelnastaan tai kumpaankin näistä lisäten kipua ja tulehdusta.

 

Hyppääjän polvi

Hyppääjän polvi eli polvijänteen tulehdus on useimmiten seurausta toistuvan rasituksen aiheuttamista mikrovaurioista jänteessä. Tulehdus ja kipu sijoittuvat yleensä aivan polvilumpion alapuolelle ja arkuutta aiheuttavat eksentrinen (jarruttava) lihastyö, polvistuminen ja hypystä laskeutuminen. Pitkittynyt tulehdustila altistaa myös muille vammoille, kuten jänteen repeämälle ja ympäröivien kudosten vaurioille.

 

Nivelsiteiden repeämät

Sisempi sivuside vammautuu useimmiten ulkoisen iskun tai kontaktin seurauksena. Etenkin polven vääntyminen sisäänpäin aiheuttaa venytyksen siteelle, joka voiman suuruudesta riippuen voi revetä osittain tai kokonaan.
Eturistisiteen vauriot syntyvät yleensä polven kiertyessä jalan ollessa kontaktissa alustaan tai ulkoisen kontaktin seurauksena. Eturistisiteen repeämiselle altistavat myös lihasepätasapaino ja polven ojennussuuntainen yliliikkuvuus.

 

Nivelkierukan repeämä

Nivelkierukoiden vauriot liittyvät usein muihin polvinivelen vammoihin, kuten nivelsiteiden repeämiin, ja vammalle altistaa voimakas polven kiertoliike yhdistettynä polven koukistukseen. Kierukan repeämä voi johtaa muihin vaivoihin, kuten nivelruston ennenaikaiseen kulumiseen, nivelrikkoon ja nesteen kerääntymiseen polviniveleen.

 

Polvivaivojen hoidossa ja kuntoutuksessa liikkeelle lähdetään mahdollisen tulehduksen ja kivun hoidosta, joka tarkoittaa muun muassa oireita provosoivan liikkumisen vähentämistä ja korvaamista toisenlaisella harjoittelulla. Kivun ja tulehduksen hoidossa erilaisista laitehoidoista, kuten LPG:stä sekä sähkö- ja ultraäänihoidoista voi olla hyötyä. Fysioterapeutilta saat myös neuvot nivelten liikkuvuuksien ylläpitoon ja parantamiseen sekä lihasvoimaharjoitteluun. Lisäksi harjoittelussa on syytä kiinnittää huomiota mahdollisten virheasentojen ja -tekniikoiden korjaamiseen, jotta paraneminen on optimaalista ja uusilta vammoilta vältyttäisiin. Terapeuttisen harjoittelun lisäksi polvivaivojen kuntoutuksessa, hoidossa ja ennaltaehkäisyssä hyödyt erilaisista lihashuoltotekniikoista, kuten lihaskalvojen käsittelystä, hieronnasta ja mobilisoinnista, jotka fysioterapeuttimme suorittavat tarpeesi mukaan ja lisäksi ohjeistavat sinut omatoimiseen lihashuoltoon. Polvea tukevat urheilu- ja kinesioteippaukset ovat myös mahdollisia apuvälineitä harjoittelun laadun parantamiseen.

 

 

 

 

Lähteet:
Saarelma, O. 2017. Polvivamma, kierukkavamma, ristisidevamma. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00772
Walker, B. 2014. Urheiluvammat -ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. VK-Kustannus Oy.