Nivelrikko eli artroosi tai osteoartriitti on yleisin nivelsairaus, joka aiheuttaa nivelissä kipua ja jäykkyyttä heikentäen toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä. Sairauden tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta tyypillisesti taustalla on ikääntymisen lisäksi ylipainoa, raskasta ruumiillista työtä tai aiempia nivelvammoja sekä perinnöllisyystekijöitä.

Nivelrikossa nivelrusto alkaa hävitä aiheuttaen niveltulehdusta ja muutoksia myös luukudoksessa. Vaurioitunut rusto ei uusiudu ja nivelraon kaventuessa alkaa esiintyä jomottavaa kipua, joka on pahinta liikkeelle lähtiessä ja helpottaa levossa. Lisäksi nivelten liikeradat alkavat rajoittua ja niissä saattaa esiintyä nähtäviä rakenteellisia muutoksia. Oireet voivat esiintyä miltei missä vain, mutta yleisimpiä nivelrikon uhreja ovat isovarpaan tyvinivelet, sormien kärkinivelet ja selkärangan nivelet. Lonkan ja polven nivelrikko aiheuttavat suurimmat haitat toimintakyvyssä ja niiden hoito on myös taloudellisesti suurinta. Nivelrikko on etenevä sairaus eikä sitä voida parantaa, mutta sen oireita on mahdollista helpottaa. Tärkeää hoidossa on keskittyä nivelten liikkuvuuksien ja lihasvoiman ylläpitoon sekä kivun lievitykseen.

Liikunnan tulisi olla säännöllistä ja jatkuvaa, jotta sen hyödyt näkyisivät käytännön toimintakyvyssä. Nivelrikosta kärsivälle sopivia liikuntalajeja ovat yleensä vesiliikunta, kävely, pyöräily ja lihasvoimaharjoittelu. Nivelten kuormitusta ei tulisi välttää, mutta oireita provosoivaa iskutyyppistä liikuntaa kannattaa vähentää, jotta kipu ja turvotus eivät lisäänny.

Kivun ja turvotuksen lievitykseen voidaan aktiivisen harjoittelun lisäksi käyttää apuna TNS-, ultraääni- ja kylmähoitoa. Lisäksi lääkehoito kuuluu monen nivelrikosta kärsivän listalle ja liikkumisen apuna käytetään keppiä, kyynärsauvoja tai rollaattoria. Mikäli nivelrikko on pitkälle edennyt ja aiheuttaa selvästi arjen toimintakykyä vaikeuttavia oireita, on tekonivelleikkaus mahdollinen. Tekonivelleikkauksen jälkeen tärkeää on edelleen keskittyä liikeratojen ylläpitoon ja lihasvoiman lisäämiseen, jotta optimaalinen toimintakyky säilyisi mahdollisimman pitkään.

Fysioterapeuttimme neuvovat Sinua mielellään omatoimiseen harjoitteluun ja tarjoavat erilaisia hoitomuotoja oireiden helpottamiseen!

 

 

 

Lähteet:
Arokoski, J. 2012. Polvi- ja lonkkanivelrikko (artroosi). Käypä hoito. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00064
Reumaliitto. 2016. Nivelrikko. https://www.reumaliitto.fi/fi/reuma-aapinen/reumataudit/nivelrikko
Suomen Nivelyhdistys. 2014. Nivelrikon oireet ja diagnoosi. http://www.nivelopas.fi/oireetjadiagnoosi.html