Lantion ja lonkan seudun kivut ovat yleisiä niin työikäisillä, ikääntyneillä kuin myös nuorilla aktiiviurheilijoillakin. Vaivan taustalla voi olla yksipuolisesta rasituksesta seurannut ylikuormitus, trauma tai ikääntymiseen liittyvät degeneratiiviset muutokset. Alle on koottu yleisimpiä vaivoja lonkan ja lantion seudun alueella, joiden hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn saat apua fysioterapeuteiltamme.

 

Piriformis syndrooma

Päärynänmuotoisen lihaksen (n. Piriformis) kireys tai heikentynyt jousto voi aiheuttaa lonkkahermon pinnetilan, josta seuraa kipua pakaran keskiosassa ja säteilyä reiden takaosaan. Piriformis syndrooman taustalla ovat usein heikot pakara- ja reiden lähentäjälihakset tai virheet askellus- ja juoksutekniikassa. Tällöin lihasten kuormitus ei ole optimaalista ja piriformiksen ärsytystila voi johtaa pitkittyneeseenkin kipuun. Vaivan hoidossa liikkeelle voi lähteä venyttelyn lisäksi manuaalisen käsittelyn ja lämpöhoidon avulla. Oireiden helpottaessa pakaraa vahvistavat harjoitteet ja opastus oikeaoppiseen tekniikkaan vähentävät oireiden palaamisen riskiä.

 

Snapping hip -syndrooma

Napsuva lonkkanivel on tyypillisesti kivuton ja harmiton, mutta epämukava vaiva, joka johtuu jonkin lihaksen jänteen kulkemisesta luisen ulokkeen yli lonkkanivelen ojennus-koukistusliikkeessä. Lonkan ulkosyrjällä esiintyvä napsahdus johtuu usein kireän suoliluu-säärisiteen (IT-kalvo) tai ison pakaralihaksen jänteen kulkiessa reisiluun ison sarvennoisen ylitse. Lonkkanivelen sisäsyrjässä tuntuva napsahdus voi aiheutua lanne-suoliluulihaksen jänteen liikkeestä iliotopectinaalisen linjan yli tai joskus lonkkanivelen rustovauriosta johtuen. Kivulias snapping hip voi pitkittyessään johtaa jänteen tai limapussin tulehdukseen. Tulehdusta hoitaessa tulee aina keskeyttää oireita provosoiva harjoittelu, jonka lisäksi tulehdusta lievittämään voi käyttää tulehduskipulääkettä sekä kylmää. Tulehduksen laannuttua tulee kiinnittää huomio lonkan alueen liikkuvuusharjoitteluun, tämän alueen lihasten vahvistukseen sekä lihastasapainon varmistamiseen. Harjoittelussa tärkeää on myös riittävän lämmittelyn takaaminen ennen rankempaa suoritusta.

 

Reisiluun sarvennoisen limapussin tulehdus

Bursiitti, eli reisiluun sarvennoisen limapussin tulehdus johtuu useista tekijöistä, jotka aiheuttavat limapussin ärsytystä. Tulehduksen taustalla voi olla lihasten ylikuormitustila, jota esiintyy etenkin juoksulajeissa, ulkoinen isku tai kireä suoliluu-sääriside (IT-kalvo) joka aiheuttaa hankausta bursaan. Bursiitti aiheuttaa kipua lonkan ojennus-koukistusliikkeessä, kosketusarkuutta sekä lihasvoiman vähentymisen tunnetta. Alkuvaiheen hoidossa tärkeää on vähentää kipua provosoivaa rasitusta ja keskittyä tulehduksen ja kivun hoitoon.

 

Lonkankoukistajan venähdys

Lonkankoukistajan venähdykseen johtaa tyypillisesti lihasten jatkuva rasitus ilman riittävää palautumista ja ylikuormitus, josta seuraa mikrovaurioita lihakseen. Pienet repeämät voivat johtaa vakavampiin vammoihin, mikäli vaivaa ei hoideta ja riittävää palautumista taata. Venähdyksen taustalla voi olla esimerkiksi virheellinen juoksutekniikka tai riittämätön lämmittely ennen harjoittelua, joka sisältää ääriliikkeitä lonkan ojennukseen. Venähdyksen hoidossa repeämille täytyy antaa aikaa parantua, ennen kuin harjoittelu aloitetaan uudestaan. Harjoitteluun tulisi sisällyttää lonkan koukistajien, alaselän ja reiden alueen lihasten liikkuvuusharjoittelua sekä ja lihashuoltoa. Lisäksi keskivartalon, lonkan ja alaraajojen voimaharjoittelulla voidaan ehkäistä uusia venähdyksiä, kun harjoitteet suoritetaan oikein ja palautumisesta huolehditaan.

 

Reisiluun kaulan murtuma

Reisiluun kaulan murtumaan johtaa usein voimakas ulkoinen isku, kuten kaatuminen tai muu kontaktitilanne ja se oireilee erittäin voimakkaana kipuna ja turvotuksena, joiden lisäksi alueelle voi muodostua mustelma. Murtumat jaetaan tyyppinsä mukaan umpimurtumiin, avomurtumiin, pirstaleisiin murtumiin, patologisiin murtumiin sekä rasitusmurtumiin. Jokaisessa murtumatapauksessa on hakeuduttava lääkäriin, jotta vakavammilta komplikaatioilta vältytään. Murtumien kuntoutuksessa, joka voi kestää jopa 9 kuukautta, pääpainona on liikkuvuuden ylläpito sekä tukilihasten ja voiman harjoittaminen fysioterapeutin ohjeistuksella.

 

Nivelrikko

Lonkan nivelrikolle altistavat ikääntymisestä johtuvat degeneratiiviset muutokset, ylipaino, nivelvammat ja raskas kuormitus lonkkanivelelle. Nivelrikossa nivelen rusto alkaa häviämään luun pinnalta aiheuttaen jomottavaa kipua reiden etupinnalle nivustaipeen alapuolelle. Kivun lisäksi oireina on usein myös lonkan aamujäykkyyttä, liikerajoitusta sekä yösärkyä. Nivelrikosta kärsiville sopivia liikuntalajeja ovat muun muassa uinti, vesijuoksu ja pyöräily, koska näissä lajeissa nivelille ei kohdistu suurta kuormitusta tai tärähtelyä, joka usein provosoi kipua. Lisäksi nivelten liikkuvuusharjoittelusta sekä lihasvoiman kehittämisestä on hyötyä toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

 

Lonkan alueen vaivoista kärsiessäsi käänny rohkeasti fysioterapeuttiemme puoleen. Liikkuvuus- ja voimaharjoittelu oiken tehtynä ja annosteltuna ovat toimivimpia keinoja eri vaivojen kuntoutuksessa sekä uusien ennaltaehkäisyssä. Lisäksi kivun ja liikkuvuuden hoitoon saadaan usein helpotusta erilaisten hoitomenetelmien kuten sähkö-, ultraääni- ja LPG-hoitojen sekä manuaalisen käsittelyn avulla.

 

Lähteet:
Pohjolainen, T. 2016. Lonkan nivelrikko. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01072
Walker, B. 2014. Urheiluvammat -ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. VK-Kustannus Oy.